Comune di CuglieriComune di Cuglieri

Bai a is testus

Bai a s'elencuPagina:

A susu


Testus

Dae su tempus de sos Zuigados a Sos Savoia

In su 1160 Ittocorre, frade de su Zuìghe Barisone de Torres, hada fattu fraigare su Casteddhu de su Montiferru, “Casteddhu Eztu” propiu po si difendhere da su Zuigadu de Arborea. In su XIII seculu su Casteddhu, cun sa Curatoria de su Montiferru, chi teniada a Cuglieri comente capu Mandhamentu, est'istadu conchistau da Marianu II po Arborea chi l'hada tentu finzas a sa molte de Eleonora; in su 1400 est diventadu feudu de sa iddha 'e Cuglieri, a prinzipiu essende mere Guglielmo de Montagnana e a pustis Remundhu Zatrillas. Su feudu diventada pustis Baronìa, e abbarrada in manos de sos Zatrillas finzas a su 1670, candho Donna Franzisca, Malchesa 'e Laconi, in su 1668 bi hada ciapidu amparu, ca fudi chilcada da sa zustiscia, essende accusada de haere causadu sa molte de su maridu, e de haere leadu palte a su cumplottu po 'occhire su vicerè Camarassa. Donna Franzisca est risultada a si fuire imbalcandhesi a su notte a cara a Livorno, da sa foghe se su Riu Mannu tra Cuglieri e Tresnuraghes. A pustis de custos fattos su feudo est torradu a sa Corona, ma su Casteddhu in su 1670, est'istadu ilbandhonadu.

In su 1720 sa Saldigna est passada sutta su dominiu de sos Savoias, e in su 1807 Cuglieri est diventadu Cabu 'e logu de una de sas 15 Provintzias Saldasa chi bi faghiana palte sas biddhas de Sinnariolo,Iscanu de Montiferru, Tresnuraghes, Flussio, Tinnura, Magomadas, Sagama, Modolo, Bosa, Montresta, Sindia, Sune, Boltigali, Birori, Borore, Dualchi, Lei, Macumele, Mulalza, Silanos, Nuragugume, Santulussulzu, Bonalcadu Seneghe.

 
@ Comunu de Cuglieri

A susu