Comune di CuglieriComune di Cuglieri

Bai a is testus

Bai a s'elencuPagina:

A susu


Testus

Su sindhigu

Su Sindhigu, Andrea Loche , naschidu in Aristanis (OR) su 12/09/1975. Benidi fattu sindigu in su mese 'e Maggiu de su 2011.

  • Sede de s'uffiziu: via Carlo Alberto, 23 – 09073 Cuglieri (OR)
  • Oras e modos chi rézzidi: po appuntamentu
  • Telefono: 0785 368201
  • Fax: 0785 368214
  • E-mail: sindaco@comune.cuglieri.or.it
 
@ Comunu de Cuglieri

A susu